Ochrana osobních údajů

Naše společnost respektuje a váží si vašeho soukromí, avšak abychom mohli uskutečnit prodej zboží a poskytovat vám službu uživatelského účtu, je potřeba uchovávat některá vaše data. Těmi jsou zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa a telefonní číslo. Toto jsou nezbytně nutné údaje, bez kterých se naše činnost neobejde. Nezvolí-li kupující jinak, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Veškeré osobní údaje uchováváme v souladu s platnou legislativou. Abychom vás lépe informovali o akcích a slevách na naše produkty, naše společnost má právo vám zasílat informační e-maily od naší společnosti.

Zpracováním vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Pro zachování vašeho soukromí nebudou vaše osobní údaje poskytovány třetím osobám bez vašeho předchozího souhlasu vyjma osoby dopravce. Vaše údaje jsou uchovávány na dobu neurčitou, abychom mohli případně vyřídit reklamaci nebo vám poskytnout naše služby.

Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automaticky nebo v tištěné podobě manuálně. 

Pokud byste se domnívali, že naše společnost používá vaše osobní údaje jinak, než je uvedeno výše, zejména pak v rozporu s ochranou soukromého osobního života nebo že jsme postupovali v rozporu se zákonem, můžete se na nás obrátit s žádostí o vysvětlení či naší společnost požádat, aby takto vzniklý stav napravila. Kdykoliv si můžete zažádat o informace, jaké údaje naše společnost uchovává, a pokud by nám tím vznikly náklady, budete požádáni o jejich úhradu.

Kupující uděluje naší společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, popřípadě telefonní číslo, a naše společnost se zavazuje, že s informacemi, které jí kupující poskytl, bude nakládat v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze našim zaměstnancům, zpracovatelům, s nimiž má Selfportrait s.r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, a dalším osobám, které jsou naší společností zvláště k tomu pověřené.

Kupující potvrzuje, že je informován o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo k jejich přístupu a může požadovat jejich opravu či úpravu, žádat jejich odstranění nebo přenos.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v obchodě Spoiled 2.0 možné provést a závazky naší společnosti z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Zavřít

SPOILED 2.0

BIO CBD PRODUCTS

Zavřít

Košík (0)

Cart is empty No products in the cart.

SPOILED 2.0

BIO CBD PRODUCTSJazyk

Zavřít